Obiekt

Tytuł: Charakterystyka modeli zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku kultury

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Charakterystyka modeli zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku kultury

Tytuł odmienny:

Characteristics of senior consumer behavior models on the culture market

Autor:

Januszewska, Małgorzata J.

ORCID:

0000-0001-5893-9561

Temat i słowa kluczowe:

consumers’ characteristics   consumption patterns   cultural market   elderly people on culture market   elders’ consumption patterns  
charakterystyka konsumentów   konsumpcja u seniorów   modele konsumpcji   rynek kultury   seniorzy na rynku kultury

Opis:

Tyt. zeszytu: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Abstrakt:

The article raises the issue of elderly people’s behavior in a cultural goods and services market. Its purpose is to characterize these behaviors as well as organize them in a systematic way. This will serve to complement the research gap that can be observed in studies related to the cultural market. To achieve the indicated results, the analysis of secondary data was used. Analysis was used to determine the criteria for belonging to the group being researched and to determine the importance of the issues discussed. In further stages, this analysis was used to distinguish the most accurate, according to the author, taxonomies of consumers on the examined market. Then, non-targeted interviews and individual in-depth interviews were conducted, in order to confirm the usefulness of the application of a given systematic approach and to assign specific cultural behaviors to it. The result of the conducted research is explanation the mechanism of how the cultural need arises. This is an important element due to the frequent attempts to influence the demand on the market with price mechanisms by producers or management such as Ministry of Culture and National Heritage. Next, based on the results of free-form interviews and analyzed typologies, a typology of consumer groups on the cultural market was created along with behavior typical for them.  
Artykuł porusza problematykę zachowań konsumentów-seniorów na rynku dóbr i usług kultury. Jego celem jest charakterystyka tych zachowań oraz uporządkowanie ich w sposób usystematyzowany. Posłuży to uzupełnieniu luki badawczej, którą można obserwować w opracowaniach odnoszących się do rynku kultury. Do osiągnięcia tych rezultatów zastosowano analizę danych wtórnych, które posłużyły ustaleniu kryteriów przynależności do badanej grupy oraz ustalenia wagi poruszanej problematyki. W dalszych etapach analiza ta posłużyła wyodrębnieniu najtrafniejszych, zdaniem autorki, systematyk konsumentów na badanym rynku. Następnie przeprowadzono wywiady nieukierunkowane oraz indywidualne badania pogłębione, aby potwierdzić użyteczność zastosowania danej systematyki oraz przypisać jej konkretne zachowania ze sfery kultury. Wynikiem przeprowadzonych badań jest objaśnienie mechanizmu powstawania potrzeby kulturowej. Jest to istotny element z uwagi na częste próby oddziaływania na wielkość popytu na rynku kultury mechanizmami cenowymi przez jej producentów i zarządców, takich jak na przykład Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na podstawie wyników wywiadów swobodnych i analizowanych typologii została utworzona typologia grup konsumentów na rynku kultury wraz z charakterystycznymi dla nich zachowaniami.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Data wydania:

2018

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108573

DOI:

10.19195/1733-5779.26.4

Źródło:

PAd 102060 II

Język:

eng   pol

Powiązanie:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 26 (2018), s. 61-76

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 kwi 2021

Data dodania obiektu:

18 maj 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

11

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

11

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118144

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji