Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Osoba starsza jako pokrzywdzony w postępowaniu przed sądem karnym

Creator:

Górnicka, Maria

ORCID:

0000-0002-0089-5030

Subject and Keywords:

prawo   postępowanie karne   sąd   pokrzywdzony   ofiara   osoba starsza

Description:

Tyt. zeszytu: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Abstract:

Celem artykułu jest wykazanie, że szczególne regulacje dotyczące sytuacji osoby starszej jako pokrzywdzonego w postępowaniu przed sądem karnym są fragmentaryczne i niewystarczające, warto więc, aby zostały rozszerzone. Zostanie to dokonane najpierw poprzez zwrócenie uwagi na pojęcie i status pokrzywdzonej osoby starszej w postępowaniu przed sądem karnym oraz opis obecnych jej uprawnień w podziale na pokrzywdzonego bez statusu strony i pokrzywdzonego-stronę. Całość zostanie zwieńczona propozycją regulacji ułatwiających korzystanie z uprawnień osobom starszym jako pokrzywdzonym w postępowaniu przed sądem karnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.26.3

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 26 (2018), s. 43-59

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg