Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Odwrócona hipoteka produktem przeznaczonym dla „srebrnego rynku”

Creator:

Firlit, Jarosław

ORCID:

0000-0002-0249-1742

Subject and Keywords:

odwrócona hipoteka   srebrna gospodarka   dożywotnie użytkowanie nieruchomości   sektor nieruchomości mieszkaniowych   transakcje nieruchomościami

Description:

Tyt. zeszytu: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Abstract:

Opracowanie jest przedstawieniem problematyki odwróconej hipoteki jako produktu przeznaczonego dla „srebrnego rynku”. Z uwagi na charakter referatu główną metodą badawczą będzie obiektywna analiza przepisów prawnych związanych z odwróconym kredytem hipotecznym, a także krytyczna analiza porównawcza literatury i elementów ekonomicznych związanych z produktem finansowym, jakim jest odwrócona hipoteka. Przy odpowiedniej analizie i zrozumieniu opisanych czynników i umiejętnym ich przełożeniu na praktyczne zasady funkcjonowania rynku można przewidzieć nadchodzący trend panujący w gospodarce wolnorynkowej podczas realizacji odwróconego kredytu hipotecznego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.26.2

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 26 (2018), s. 29-42

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg