Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Bariery w dostępie do informacji gospodarczej dla konsumenta-seniora

Creator:

Całus, Ewa

ORCID:

0000-0002-9696-700X

Subject and Keywords:

informacja gospodarcza   konsument-senior   obowiązki informacyjne   nieuczciwe praktyki rynkowe   wykluczenie cyfrowe

Description:

Tyt. zeszytu: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Abstract:

Seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę konsumentów. Bogata i różnorodna oferta rynkowa może podnosić standard życia seniorów, jednocześnie jednak zagrożeniem dla osób starszych jest brak odpowiedniej informacji o interesujących ich towarach i usługach. Z reguły seniorzy nie zawsze są świadomymi konsumentami, znają swoje prawa i potrafią z nich korzystać. Dlatego tak istotne są zagadnienia związane z ograniczeniami konsumentów-seniorów w zakresie korzystania z informacji gospodarczej oraz nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedsiębiorców w relacjach kontraktowych z tą grupą. Przedmiotowy artykuł ma na celu nakreślenie podstawowych problemów, jakie wiążą się z do stępem do informacji gospodarczej dla seniorów, począwszy od ograniczeń naturalnych związanych z wiekiem, jak ograniczona sprawność motoryczna, orientacja w regulacjach mających chronić słabszą stronę transakcji, znajomość procedury reklamacyjnej, aż po różnorodne zagadnienia związane z umowami zawieranymi w okolicznościach nietypowych — poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Ponadto poruszana będzie problematyka „przeładowania” informacyjnego iwspółwystępującego „szumu” informacyjnego oraz wykluczenia cyfrowego jako elementów dodatkowo pogarszających sytuację konsumenta w podeszłym wieku w relacjach z profesjonalistą. W tym celu dokonana zostanie krytyczna analiza obowiązujących regulacji prawnych w zakresie dostępu do informacji konsumenckiej pod kątem jej dostosowania do potrzeb najstarszych uczestników gry rynkowej. Jednocześnie zostaną przedstawione propozycje rozwiązań, które mają niwelować występowanie tych negatywnych zjawisk.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.26.1

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 26 (2018), s. 11-28

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg