Object

Title: Ryzyko braku zgodności w bankowości — compliance oraz instytucja whistleblowing

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ryzyko braku zgodności w bankowości — compliance oraz instytucja whistleblowing

Alternative title:

Compliance risk in the banking system and institutions of whistleblowing

Creator:

Garncarek, Tomasz

ORCID:

0000-0003-1687-3829

Subject and Keywords:

risk   incompatibility   compliance   whistleblowing   corporate governance  
ryzyko   brak zgodności   sygnaliści   ład korporacyjny

Abstract:

Considerations of this article focus on the banking system in which the current problem is compliance risk with laws and regulations. It explains the basic concept of “compliance risk” as well as the fundamentals of the functioning of the compliance system, which are necessary for the the ensuing considerations. Over the last few years we have winessed a significant increase in new legal acts aimed at deepening the regulation of the financial system. This article analyzes existing legal acts, as well as the “soft law” regulations relating to the compliance sector, advancing a thesis on the necessity of constant supervision over the validity of binding regulations in relation to the development of the banking system. In the last part of the article attention was paid to one of the compliance measures, that is, the whistleblowing institution and the issue of reporting possible violations and protection of the person reporting those violations.  

Rozważania niniejszego artykułu skupiają się na sektorze bankowości, w ramach którego aktualnym problemem pozostaje kwestia braku zgodności z regulacjami prawa krajowego i unijnego. Wyjaśniono podstawowe pojęcie ryzyka braku zgodności wraz z omówieniem istoty działalności systemu compliance, które jest niezbędne do podjęcia dalszych rozważań na ten temat. Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwujemy znaczny wzrost w zakresie nowych aktów prawnych mających na celu pogłębienie regulacji systemu finansowego. W artykule analizie poddano obowiązujące akty prawne, jak również regulacje soft law odnoszące się do systemu compliance, stawiając tym samym tezę o konieczności stałego nadzoru nad aktualnością obowiązujących regulacji w stosunku do rozwoju sektora bankowego. W ostatniej części artykułu zwrócono uwagę na jeden ze środków compliance, jakim jest instytucja whistleblowingu oraz kwestię zgłaszania ewentualnych naruszeń i ochrony osoby zawiadamiającej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.   Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108560   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.27.1

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 27 (2019), s. 11-26

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 18, 2020

Number of object content hits:

179

Number of object content views in PDF format

180

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118120

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information