Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zastosowanie doktryny „owoców drzewa zatrutego” na gruncie polskiej procedury cywilnej

Alternative title:

Application of the „fruits of the poisonous tree” doctrine in the Polish Civil Procedure

Creator:

Soroka, Piotr ; Korkuś-Soroka, Magdalena

ORCID:

0000-0002-2316-8717 ; 0000-0001-6052-1228

Subject and Keywords:

postępowanie cywilne ; postępowanie dowodowe ; owoce zatrutego drzewa

Description:

Tyt. zeszytu: Tradycja i nowoczesnośćw instytucjach prawnych

Abstract:

Artykuł krótko opisuje, czym jest doktryna „owoców drzewa zatrutego” i w jaki sposób może ona wpływać na przebieg procesu cywilnego. Ukazanie tej problematyki na gruncie orzecznictwa pozwala sformułować istotne wnioski, które powinny uwzględniać sądy, w sytuacjach gdy strony próbują wprowadzić do procesu nielegalnie uzyskany dowód. Brak regulacji w tej materii powoduje, że lukę tę musi wypełnić orzecznictwo i doktryna.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red. ; Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.25

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 351-362

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg