Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Otwarte Fundusze Emerytalne — przegląd istotnych zmian ustawodawstwa w latach 1999–2019

Alternative title:

Phasing-out of the Open Pension Fund market — revision of the legislative changes over the years 1999–2019

Creator:

Koronkiewicz, Adam Andrzej

ORCID:

0000-0002-4518-9527

Subject and Keywords:

system emerytalny   filar kapitałowy   OFE

Description:

Tyt. zeszytu: Tradycja i nowoczesnośćw instytucjach prawnych

Abstract:

Tematyka niniejszego artykułu skupia się na wyodrębnieniu i opisaniu istotnych zmian ustawodawstwa dotyczącego funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych OFE jako instytucji realizujących zadania kapitałowego filaru polskiego systemu emerytalnego. Celem opracowania jest ocena, czy poszczególne nowelizacje były zmianami paradygmatycznymi czy parametrycznymi, czy miały ograniczający wpływ na funkcjonowanie OFE oraz czy można je zakwalifikować do długofalowego procesu wygaszania rynku tych instytucji. W artykule zastosowano dogmatycznoprawną analizę tekstu prawnego, zarówno obowiązujących aktów prawnych, jak i ich historycznych wersji, przy wykorzystaniu metody porównawczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.23

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol   eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 313-336

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg