Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jednostki organizacyjne urzędów celno-skarbowych w zakresie przeciwdziałania organizacji nielegalnych gier hazardowych na automatach

Creator:

Politowicz, Jerzy

ORCID:

0000-0002-4315-9367

Subject and Keywords:

urzędy celno-skarbowe   organizacja aparatu skarbowego   nielegalne gry hazardowe na automatach

Abstract:

Organizację gier hazardowych na automatach polski ustawodawca poddał szczególnie rygorystycznym ograniczeniom. Kontrola tego obszaru powierzona została organom Krajowej Administracji Skarbowej i działającym w jej strukturach organom celno-skarbowym. Z kolei organy celno-skarbowe realizują swoje zadania dzięki podległym sobie urzędom. Struktura organizacyjna tych urzędów została uregulowana prawnie. W urzędach utworzono piony, w ramach których funkcjonują poszczególne komórki organizacyjne, realizujące ściśle określony zakres zadań. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jakim komórkom organizacyjnym urzędów celno-skarbowych powierzone zostało zadanie przeciwdziałania nielegalnej organizacji gier hazardowych na automatach, a także w jakim zakresie? Literatura przedmiotu dowodzi, że podobnego zadania nikt jeszcze się nie podjął. Niniejszy artykuł może zatem przyczynić się do wypełnienia luki w tym obszarze prawa finansowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.18

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 247-257

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg