Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 roku, sygn. III CZP 45/18

Alternative title:

Gloss of the resolution of the Supreme Court from the 19 of October 2018

Creator:

Dobosz, Damian

ORCID:

0000-0001-7109-7346

Subject and Keywords:

glosa   Sąd Najwyższy   własność   małżeństwo   majątek   majątek wspólny   majątek osobisty

Description:

Tyt. zeszytu: Tradycja i nowoczesnośćw instytucjach prawnych

Abstract:

Glosowana uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 r. sygn. III CZP 45/18 rozstrzyga zagadnienie prawne przedstawione przez sąd okręgowy, które brzmiało następująco: Czy rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje reżim ustawowej wspólności majątkowej, w części ze środków pochodzących z majątku odrębnego jednego z małżonków, a w części z ich majątku wspólnego wchodzi w całości do majątku wspólnego, czy też wchodzi do tego z majątków, z którego pochodzi większa część środków na nabycie rzeczy, czy też wchodzi do majątku odrębnego jednego z małżonków i jednocześnie do ich majątku wspólnego w udziałach odpowiadających stosunkowi środków przeznaczonych z tych majątków na nabycie rzeczy? W glosie przedstawiony został stan faktyczny ustalony przez sąd okręgowy i przedstawione doktrynalne ujęcia majątku osobiste i wspólnego małżonków. Następnie zaprezentowano najważniejsze tezy z uchwały Sądu Najwyższego oraz konsekwencje prawne rozstrzygnięcia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   glosa

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.14

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 197-206

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg