Object

Title: Stosowanie rozumowań inferencyjnych w procesie wyprowadzania przez TK zasad i norm z przepisów konstytucyjnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stosowanie rozumowań inferencyjnych w procesie wyprowadzania przez TK zasad i norm z przepisów konstytucyjnych

Alternative title:

Use of inferential reasoning by Constitutional Tribunal in developing constitutional rules and principles

Creator:

Ciżyńska, Angelika

ORCID:

0000-0003-4947-5771

Subject and Keywords:

Constitutional Tribunal   Constitutional Court   inferential reasonings   substantiation   completion   constitutional rights and freedoms  
Trybunał Konstytucyjny   sąd konstytucyjny   rozumowania inferencyjne   konkretyzacja   uzupełnianie   prawa i wolności konstytucyjne

Description:

Tyt. zeszytu: Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Abstract:

Constitutional Tribunal, through its judgments, sometimes substantiates or completes constitutional norms and principles. These spheres of Polish constitutional court’s functioning are methods of interpretation specific to constitutional law, which is a branch of law fundamental for the state’s functioning. However, common courts substantiate abstract norms in individual cases, while the Constitutional Tribunal makes general clauses more concrete, often constituting legal principles, which not only can, but also should be a base for further concretization by the state’s organs.The aim of this publication is to show the interpreting of rules and principles by the Constitutional Tribunal through applying inferential reasoning, as well as an attempt to assess the permissibility of such an act of the Polish constitutional court.  

Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach niekiedy dokonuje konkretyzacji lub rozwijania/uzupełniania zasad/norm konstytucyjnych. Te sfery działalności polskiego sądu konstytucyjnego są metodami wykładni specyficznymi dla tak znaczącej dla ustroju państwa dziedziny, jaką jest prawo konstytucyjne. Sądy powszechne konkretyzują bowiem normy generalno-abstrakcyjne w indywidualnych sprawach, natomiast TK wypełnia treścią klauzule generalne, ustanawiając częstokroć zasady prawne, które nie tylko mogą, lecz także powinny być podstawą dalszej konkretyzującej działalności organów państwowych.Celem niniejszej pracy jest ukazanie wyprowadzania norm/zasad przez TK, w wyniku rozumowań inferencyjnych, i próba oceny dopuszczalności takiego działania polskiego sądu konstytucyjnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108541   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.11

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 159-172

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Sep 9, 2022

In our library since:

May 16, 2020

Number of object content hits:

88

Number of object content views in PDF format

93

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118086

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information