Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wierzytelność zabezpieczona hipoteką — linia orzecznicza

Creator:

Kowalska, Paulina

ORCID:

0000-0002-9857-3768

Subject and Keywords:

hipoteka   przedawnienie   wierzytelność zabezpieczona hipoteką

Description:

Tyt. zeszytu: Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Abstract:

W orzecznictwie można odnotować rozbieżności odnośnie do oceny, czy dłużnik hipoteczny może znaleźć się w stanie własnego opóźnienia w związku z niespełnieniem w terminie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką czy też dotyczących kwestii oceny przedawnienia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Te zagadnienie ściśle łączy się z charakterystyką sytuacji prawnej dłużnika hipotecznego i koniecznością ustalenia, czy jest on zmuszony jedynie do „znoszenia” zaspokojenia wierzyciela hipotecznego z jego nieruchomości, czy też powstaje po jego stronie zobowiązanie do spełnienia świadczenia pieniężnego. Ponadto z przedawnieniem ściśle łączy się konieczność ustalenia wzajemnego stosunku art. 77 k.w.h. i art. 104 k.w.h.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.7

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 101-111

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg