Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo własności intelektualnej w branży kosmetycznej

Creator:

Sacha, Gabriela

ORCID:

0000-0001-7065-6863

Subject and Keywords:

prawo własności intelektualnej   zwalczanie nieuczciwej konkurencji   kosmetyki   perfumy

Description:

Tyt. zeszytu: Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Abstract:

Niniejszy artykuł jest odpowiedzią na rosnące znaczenie rynkowe branży kosmetycznej. Ostatnie lata pokazują duży wzrost zamożności społeczeństwa w Polsce, co niewątpliwie ma wpływ na zwiększenie popytu na produkty kosmetyczne, a wraz z nim na skalę produkcji. Obecnie coraz większą popularność zyskują również marki lokalne albo takie, które tworzą produkty kosmetyczne na małą skalę ze względu na dbałość o naturalne składniki. W konsekwencji zmienia się struktura branży, w której istotne są już nie tylko duże firmy międzynarodowe, ponieważ swoją pozycję na rynku wyraźnie zaznaczają również średni, mali i mikroprzedsiębiorcy. W obliczu tych tendencji producenci prowadzą między sobą zaciętą walkę konkurencyjną o klienta. W niniejszym opracowaniu przeanalizowane zostały przepisy prawa polskiego oraz ustawodawstwa europejskiego. Zagadnienie poddano również badaniu analitycznemu, którego podstawę stanowiły orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego oraz opisy patentowe poszczególnych rozwiązań. W artykule opisano też uregulowania dotyczące produktów kosmetycznych w ustawodawstwie polskim oraz europejskim. Głównym celem jest przedstawienie obowiązujących przepisów prawa własności intelektualnej, które najlepiej odpowiadają specyfice branży kosmetycznej. Ważne jest również opisanie, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą bronić się przed wykorzystywaniem ich renomy i pozycji rynkowej przez inne podmioty, które wprowadzają do obrotu tzw. lookalikes lub oferują produkty podrobione.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.28.4

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 28 (2019), s. 63-76

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg