Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Analiza prawna i formalna wybranych przepisów dyrektywy 2009/30/WE i ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw

Creator:

Gadzicka, Weronika

ORCID:

0000-0002-9068-9723

Subject and Keywords:

Narodowy Cel Redukcyjny   redukcja emisji gazów cieplarnianych   spółki energetyczne   energia

Description:

Tyt. zeszytu: Current Legal Trends and Legal Challenges in the European Union

Abstract:

Dyrektywa 2009/30/WE oraz ustawa o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw nakładają na podmioty spełniające Narodowy Cel Redukcyjny obowiązek obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 6%. Cel redukcji wynoszący co najmniej 6% nie może być rozłożony na cały rynek paliw — dotyczy to każdego podmiotu wdrażającego NCR oddzielnie. Państwa członkowskie, jak też rynek paliw, nie ponoszą odpowiedzialności w wypadku nieosiągnięcia tegoż celu redukcyjnego. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do poszczególnych podmiotów gospodarczych realizujących NCR i dotyczy realizacji celu redukcyjnego oraz dostarczenia sprawozdania z realizacji NCR. Konieczne jest przeprowadzenie analiz technicznych i ekonomicznych, których przedmiotem powinno być udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy podmioty realizujące NRT są w stanie przewidzieć potencjalną kwotę grzywny, jaka może zostać na nie nałożona na podstawie art. 35c ust. 3 ustawy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.29.12

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 29 (2019), s. 171-181

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg