Object

Title: The concept of the public company under Polish corporate law

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The concept of the public company under Polish corporate law

Alternative title:

Koncepcja spółki publicznej w polskim prawie spółek

Creator:

Grześków, Mateusz

ORCID:

0000-0003-1011-6413

Subject and Keywords:

public company   listed company   private company   joint-stock company   capital market   reform  
spółka publiczna   spółka notowana   spółka prywatna   spółka akcyjna   rynek kapitałowy   reforma

Abstract:

This paper is dedicated to the issue of the notion of the public company in Polish corporate law. This term, contrary to foreign legal systems, is detached from the fact of whether a given company’s shares are listed on the stock exchange, as it is based solely on the technical aspect of whether shares are issued in dematerialized form. This approach should be deemed inappropriate. First of all, it blurs the distinction between a public company and a private company as it does not at all address in substance the nature of listed companies. Secondly, it introduces into the legal system an obsolete category of public companies which are not equivalent to listed companies. Thirdly, the legislator wrongly adopts the private joint-stock company as the model joint-stock company in the Code of Commercial Companies the “CCC” instead of its variant listed on the stock exchange. Consequently, a company which in practice has more in common with a limited liability company than with a listed company has been adopted as a model of a pure capital company. Due to these reasons it is the author’s proposition to redefine the public and private company within the CCC and the capital markets regulation. This paper describes and positively assesses recent legislative proposals concerning the redefinition of the public company through linking its nature with the fact of its shares’ admission to public trading.  

Niniejszy artykuł został poświęcony analizie ujęcia „spółki publicznej” w polskim prawie handlowym, które w odróżnieniu od systemów prawnych państw obcych oderwane jest od faktu notowania akcji danej spółki na giełdzie papierów wartościowych, gdyż zostało oparte wyłącznie na technicznym aspekcie formy dokumentowej akcji. Ujęcie to należy uznać za błędne z kilku przyczyn. Po pierwsze, prowadzi ono to zatarcia granicy między spółką publiczną a spółką prywatną w ten sposób, że w ogóle nie odnosi się ono merytorycznie do specyfiki funkcjonowania spółek giełdowych. Po drugie, wprowadza do systemu prawnego zbędną kategorię spółek publicznych, która nie jest równoważna z kategorią spółek giełdowych. Po trzecie, ustawodawca błędnie przyjmuje, że modelową spółką akcyjną w kodeksie spółek handlowych jest jej podtyp niepubliczny w miejsce podtypu publicznego, przez co za wzorzec spółki kapitałowej przyjęto spółkę, którą w praktyce obrotu więcej łączy ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością niż ze spółką giełdową. Z tych względów postuluje się przedefiniowanie tych kategorii w obrębie kodeksu spółek handlowych oraz prawa rynku kapitałowego. Artykuł omawia oraz aprobuje wytyczony kierunek reformy prawa rynku kapitałowego, zgodnie z którym ma dojść do zredefiniowania pojęcia spółki publicznej przez powiązanie jej istoty z faktem dopuszczenia jej akcji do obrotu giełdowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108490   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.29.5

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 29 (2019), s. 63-76

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 15, 2020

Number of object content hits:

37

Number of object content views in PDF format

43

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117847

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information