Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

Koncepcja spółki publicznej w polskim prawie spółek

Creator:

Grześków, Mateusz

ORCID:

0000-0003-1011-6413

Subject and Keywords:

spółka publiczna   spółka notowana   spółka prywatna   spółka akcyjna   rynek kapitałowy   reforma

Abstract:

Niniejszy artykuł został poświęcony analizie ujęcia „spółki publicznej” w polskim prawie handlowym, które w odróżnieniu od systemów prawnych państw obcych oderwane jest od faktu notowania akcji danej spółki na giełdzie papierów wartościowych, gdyż zostało oparte wyłącznie na technicznym aspekcie formy dokumentowej akcji. Ujęcie to należy uznać za błędne z kilku przyczyn. Po pierwsze, prowadzi ono to zatarcia granicy między spółką publiczną a spółką prywatną w ten sposób, że w ogóle nie odnosi się ono merytorycznie do specyfiki funkcjonowania spółek giełdowych. Po drugie, wprowadza do systemu prawnego zbędną kategorię spółek publicznych, która nie jest równoważna z kategorią spółek giełdowych. Po trzecie, ustawodawca błędnie przyjmuje, że modelową spółką akcyjną w kodeksie spółek handlowych jest jej podtyp niepubliczny w miejsce podtypu publicznego, przez co za wzorzec spółki kapitałowej przyjęto spółkę, którą w praktyce obrotu więcej łączy ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością niż ze spółką giełdową. Z tych względów postuluje się przedefiniowanie tych kategorii w obrębie kodeksu spółek handlowych oraz prawa rynku kapitałowego. Artykuł omawia oraz aprobuje wytyczony kierunek reformy prawa rynku kapitałowego, zgodnie z którym ma dojść do zredefiniowania pojęcia spółki publicznej przez powiązanie jej istoty z faktem dopuszczenia jej akcji do obrotu giełdowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.29.5

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 29 (2019), s. 63-76

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg