Object

Title: Mutual agreement procedure provided for in Directive 2017/1852 as a remedy for the problem of double taxation in the European Union

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Mutual agreement procedure provided for in Directive 2017/1852 as a remedy for the problem of double taxation in the European Union

Alternative title:

Procedura wzajemnego porozumienia przewidziana w Dyrektywie 2017/1852 jako remedium na problem podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej

Creator:

Moskal, Anna

ORCID:

0000-0001-9070-069X

Subject and Keywords:

double taxation   EU law   Directive 2017/1852  
podwójne opodatkowanie   prawo UE   Dyrektywa 2017/1852

Abstract:

In order to address the negative consequences of double taxation of the same income or capital belonging to a EU citizen, bi- and multilateral tax treaties have been concluded between the Member States. The EU legislator has enacted legislation introducing measures such as Directive 2003/49/EC, Directive 2011/96/EU and the EU Arbitration Convention to counteract the adverse effects of double taxation. Considering the imperfections in the previous procedures, the Council of the EU has issued Directive 2017/1852 on double taxation dispute resolution mechanisms in the EU, aiming to eliminate the existing shortcomings and to create a harmonized framework for dispute resolution. The aim of this article is to present the phenomenon of double taxation in the EU, to identify the shortcomings of the current mechanisms and to conduct a comprehensive analysis of the procedure provided for in Directive 2017/1852.  

W praktyce obrotu gospodarczego UE niejednokrotnie dochodzi do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu lub kapitału należącego do obywatela UE. W celu zniwelowania negatywnych konsekwencji podwójnego opodatkowania państwa członkowskie zawarły między sobą liczne bi- i multilateralne umowy podatkowe. Prawodawca uchwalił akty prawne wprowadzające środki przeciwdziałające niekorzystnym skutkom podwójnego opodatkowania, to jest Dyrektywę 2003/49/WE, Dyrektywę 2011/96/UE i tak zwaną unijną konwencję arbitrażową. Mając na uwadze niedoskonałości w dotychczasowych procedurach, Rada UE wydała Dyrektywę 2017/1852 w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w UE, która dąży do wyeliminowania istniejących niedociągnięć oraz stworzenia sharmonizowanych ram rozstrzygania sporów. Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska podwójnego opodatkowania w UE, wskazanie wad obecnie obowiązujących mechanizmów oraz dokonane analizy procedury przewidzianej w Dyrektywie 2017/1852.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108488   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.29.3

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 29 (2019), s. 35-45

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 15, 2020

Number of object content hits:

58

Number of object content views in PDF format

58

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117845

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information