Object

Title: The case of Blanco: Epoch-making ruling vs. general law doctrine. The public–private divide in historical context

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The case of Blanco: Epoch-making ruling vs. general law doctrine. The public–private divide in historical context

Alternative title:

Sprawa Blanco — epokowe orzeczenie a doktryna prawa ogólnego. Podział public–private divide w kontekście historycznym

Creator:

Jaworski, Bartłomiej

ORCID:

0000-0002-8673-996X

Subject and Keywords:

public–private divide   public law and private law   case of Blanco   general law doctrine   public–private divide in historical context  
prawo publiczne i prawo prywatne   sprawa Blanco   doktryna prawa ogólnego   podział public–private divide   podział public–private divide w kontekście historycznym

Abstract:

The article presents a brief characterization of the two main ways in which the public–private divide is understood in today’s European law. First, it explains the genesis of the public–private divide using the historical context to show when and how law as a whole was divided into “two separated worlds.” Subsequently, according to general law doctrine, the author tries to show that there is no significant difference between the “private” and the “public” due to the nature of law which is actually the same. The article also points to the famous and still valid 19th-century French case of Blanco, which was the turning point of thinking about law as “public” or “private” and its consequences. In fact, this short characterization is attempting to show a historical approach to the public–private divide and it addresses the main question of whether the public–private divide is still a relevant division or maybe better a relevant distinction in legal and in regulatory practice and whether it makes sense to continue to research legal phenomena based on the presumption that “public” and “private” represent truly distinctive normative orientations. This text is trying to propose an open approach focused on thought-provoking statements presenting a wider than only legal research point of view, which is more promising than the conventional discussion on the public–private divide.  

W artykule przedstawiono krótką charakterystykę dwóch głównych sposobów rozumienia public–private divide w aktualnym prawie europejskim.Po pierwsze,wyjaśniono genezę public–private divide, używając kontekstu historycznego, aby pokazać,kiedy i jak prawoj ako całość zostało podzielone na "dwa oddzielone światy”. Następnie, zgodniez doktryną prawa ogólnego,starano się wykazać, że nie ma znaczącej różnicy między tym,co„prywatne”,a tym,co„publiczne”,ze względu na naturę prawa, która jest rzeczywiście taka sama. Autor wskazuje również na słynną i wciąż aktualną dziewiętnastowieczną francuską sprawę Blanco, która jest punktem zwrotnym w myśleniu o prawie jako „publicznym” lub „prywatnym” i jego konsekwencjach.W rzeczywistości ta krótka charakterystyka ma pokazać historyczne podejście do public–private divide i stawia autora przed głównym pytaniem: czy public–private divide nadal jest odpowiednim (a może lepiej—rozróżnieniem) w praktyce prawnej i regulacyjnej i czy sensowne jest kontynuowanie badania zjawisk prawnych z założenia, że „publiczne” i „prywatne” reprezentują prawdziwie wyróżniające się kierunki normatywne? Autor stara się przedstawić otwarte podejście skoncentrowane na prowokujących d omyślenia wypowiedziach prezentujących szerszy niż tylko prawno-naukowy punkt widzenia, co jest bardziej obiecujące niż konwencjonalna dyskusja na temat public–private divide

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108486   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.29.1

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 29 (2019), s. 9-19

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 15, 2020

Number of object content hits:

34

Number of object content views in PDF format

35

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117843

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information