Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

The case of Blanco: Epoch-making ruling vs. general law doctrine. The public–private divide in historical context

Alternative title:

Sprawa Blanco — epokowe orzeczenie a doktryna prawa ogólnego. Podział public–private divide w kontekście historycznym

Creator:

Jaworski, Bartłomiej

ORCID:

0000-0002-8673-996X

Subject and Keywords:

prawo publiczne i prawo prywatne   sprawa Blanco   doktryna prawa ogólnego   podział public–private divide   podział public–private divide w kontekście historycznym

Description:

Tyt. zeszytu: Current Legal Trends and Legal Challenges in the European Union

Abstract:

W artykuleprzedstawionokrótkącharakterystykędwóchgłównychsposobówrozu-mieniapublic–private divide w aktualnymprawieeuropejskim.Popierwsze,wyjaśnionogenezępublic–private divide,używająckontekstuhistorycznego,abypokazać,kiedyi jakprawojakocałośćzostałopodzielonena„dwaoddzieloneświaty”.Następnie,zgodniez doktrynąprawaogólnego,staranosięwykazać,żeniemaznaczącejróżnicymiędzytym,co„prywatne”,a tym,co„publiczne”,zewzględunanaturęprawa,którajestrzeczywiścietakasama.Autorwskazujerównieżnasłynnąi wciążaktualnądziewiętnastowiecznąfrancuskąsprawęBlanco,którajestpunktemzwrotnymw myśleniuo prawiejako„publicznym”lub„prywatnym”i jegokonsekwencjach.W rzeczywistościtakrótkacharakterystykamapokazaćhistorycznepodejściedopublic–private divide istawia autora przedgłównympytaniem:czypublic–private dividenadaljestodpowiednim(a możelepiej—roz-różnieniem)w praktyceprawneji regulacyjneji czysensownejestkontynuowaniebadaniazjawiskprawnychz założenia,że„publiczne”i „prywatne”reprezentująprawdziwiewyróżniającesiękie-runkinormatywne?Autorstarasięprzedstawićotwartepodejścieskoncentrowanenaprowokują-cychdomyśleniawypowiedziachprezentującychszerszyniżtylkoprawno-naukowypunktwidze-nia,cojestbardziejobiecująceniżkonwencjonalnadyskusjanatematpublic–private divide

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.29.1

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 29 (2019), s. 9-19

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg