Object

Title: Wygaszanie ubezpieczeń społecznych a kumulacyjna metoda realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wygaszanie ubezpieczeń społecznych a kumulacyjna metoda realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego

Alternative title:

Termination of social security insurance and a cumulative technique for realizing the right to social security

Creator:

Kolek, Antoni

ORCID:

0000-0003-3315-1609

Subject and Keywords:

social security   work   retirement   pension reform   pensions   saving  
bezpieczeństwo socjalne   praca   emerytura   reforma emerytalna   emerytury   oszczędzanie

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Abstract:

The introduction of Employee Capital Plans, the so-called 13 old-age pensions, as well as adeparture from the percentage indexation of retirement and disability benefits are examples of changes in the perception of social security. Solutions introduced by public authorities have less and less to do with insurance methods and introduce new mechanisms foreign to the existing social insurance. The purpose of this article is to provide aview indicating the termination of socialsecurity in Poland and an attempt to explore anew technique for implementing the right to social security.  

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, ustanowienie tak zwanej trzynastej emerytury jako świadczenia cyklicznego, a także odejście od procentowej waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych to przykłady zmiany percepcji zabezpieczenia społecznego. Wdrażane przez władze publiczne rozwiązania mają coraz mniej wspólnego z metodą ubezpieczeniową i wprowadzają nowe mechanizmy obce dotychczas funkcjonującym ubezpieczeniom społecznym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie poglądu wskazującego na wygaszanie ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz próba eksplanacji nowej metody realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego. W pierwszej części niniejszego opracowania przedstawiono dotychczas znane metody zabezpieczenia społecznego. W drugiej części artykułu autor podejmuje próbę przedstawienia kształtującej się obecnie nowej metody realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego. Trzecią część tekstu stanowi przedstawienie zmian w systemie zabezpieczenia społecznego wprowadzanych w latach 2016–2019. Całość wieńczy podsumowanie zawierające argumenty przemawiające za umacnianiem się nowej metody w polskim systemie emerytalnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108482   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.30.14

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 30 (2019), s. 197-207

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 15, 2020

Number of object content hits:

117

Number of object content views in PDF format

118

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117829

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information