Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawidłowość wdrożenia dyrektywy 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w zakresie krajowej regulacji limitu pozaodsetkowych kosztów kredytowych — prawne aspekty problemu

Alternative title:

Correctness of implementation of Directive 2008/48/ECof 23 April 2008 as to national regulationsof limits of non-interest credit costs — legal aspects

Creator:

Wiltosiński, Konrad

ORCID:

0000-0001-8388-8217

Subject and Keywords:

ochrona konsumenta   zbliżenie ustawodawstw   maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu   pożyczka konsumencka

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Abstract:

Niniejszy artykuł podejmuje analizę wprowadzonego niedawno do polskiego ustawodawstwa art. 36a–36d ustawy o kredycie konsumenckim. Autor broni zapatrywania, że przyjęte przez krajowego ustawodawcę rozwiązania prawne są błędną próbą implementowania do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2008/48/WE, albowiem zezwalają na zaliczenie do kosztów związanych z umową o kredyt ponoszonych przez konsumenta również kosztów działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Ponadto opracowanie ma na celu syntetyczne przedstawienie głównych nurtów reprezentowanych w doktrynie i judykaturze w omawianej kwestii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.30.12

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 30 (2019), s. 179-192

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Autor opisu:

WR U/PAdbg