Obiekt

Tytuł: Postępowanie dowodowe w sprawach mobbingowych i dyskryminacyjnych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł odmienny:

Evidence proceedings in mobbing and discriminatory cases

Autor:

Zajchowska, Magdalena

ORCID:

0000-0003-3219-2628

Opis:

Tyt. zeszytu: Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Abstrakt:

Jedną zmożliwości dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunków zatrudnienia jest sądowe rozwiązywanie spraw. Rozstrzygnięcie sprawy przed sądem jest jednocześnie rozstrzyg-nięciem oroszczeniach przysługujących powodowi, które musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania dowodowego. Wsprawach pracowniczych pozostaje ono szczególnie skomplikowane irozbudowane zuwagi na wielość faktów występujących wtych kategoriach spraw pracowni-czychito, że świadkowie pozostają wrelacjach prawnych ifaktycznych. Celem opracowania jest zatem ukazanie niektórych aspektów procesowych wskazujących na specyfikę postępowania dowo-dowego wsprawach mobbingowych idyskryminacyjnych. Autorka odnosi się do ogólnych reguł procesu dotyczących ciężaru dowodu, albowiem zarówno wzakresie zarzutu podejmowania przez pracodawcę mobbingu, jak teżprzy zarzucie działań dyskryminujących pracownika, to na pracow-niku spoczywa obowiązek dowodowy wzakresie wskazania okoliczności, które uzasadniałby rosz-czenie oparte na tych zarzutach. Ponadto autorka omawia charakter postępowania dowodowego wsprawach pracowniczych, zjego specyfiką, która charakteryzuje się znacznym odformalizowa-niem. Autorka analizuje również poszczególne środki dowodowe, to jest dowód zdokumentu, dowód zopinii biegłego sądowego czy też inne źródła dowodowe, októrych mowa wart. 308 k.p.c.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jakubowski, Sebastian. Red. ; Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Data wydania:

2019

Typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108477 ; ISSN 1733-5779 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.30.9

Źródło:

PAd 102060 II

Język:

pol. ; eng.

Powiązanie:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 30 (2019), s. 137-151

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licencja:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2019

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-05-15

Data dodania obiektu:

2020-05-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

4

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

4

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117824

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji