Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przyszłość użytkowania wieczystego w świetle regulacji umożliwiających nabycie własności

Creator:

Łyskawińska, Zuzanna

ORCID:

0000-0003-4821-2996

Subject and Keywords:

użytkowanie wieczyste   przekszałcenie użytkowania wieczystego   nabycie prawa własności   prawo cywilne   prawo rzeczowe

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Abstract:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza polskich regulacji prawnych, które umożliwiają przekształcenie prawa użytkowania wieczystego wprawo własności. Wobecnym sta-nie prawnym istnieją trzy możliwości nabycia przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości: poprzez wykorzystanie metody cywilnoprawnej, metody administracyjnoprawnej bądź zmocy prawa (ex lege). Porównanie ianaliza obecnie obowiązujących regulacji umożliwiają-cych użytkownikom wieczystym nabycie prawa własności nieruchomości pozwala wskazać, że są to rozwiązania trudne do zastosowania wpraktyce oraz nierealizujące wpełni konstytucyjnej zasady równości. Ztego względu obecne regulacje wydają się niewystarczające iwymagają zmiany. Jednym zmożliwych rozwiązań jest kompleksowe przekształcenie prawa użytkowania wieczystego zmocy prawa, które uwzględniłoby wszystkich użytkowników wieczystych oraz nieruchomości oddane wużytkowanie wieczyste. Tego rodzaju przekształcenie byłoby odpowiedzią na obecny stopniowy spadek znaczenia użytkowania wieczystego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.30.6

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 30 (2019), s. 75-91

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg