Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Aktualne problemy związane z detalicznymi kredytami hipotecznymi

Creator:

Lipko, Michał

ORCID:

0000-0002-9689-0612

Subject and Keywords:

kredyt hipoteczny   oprocentowanie   wkład własny   stała stopa procentowa   "klucz za dług"

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Abstract:

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie aktualnych problemów związanych zdetalicznymi kredytami hipotecznymi, które wydają się najistotniejsze wświetle zaproponowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego nowelizacji Rekomendacji S oraz pokazanie, iż organ nadzoru dąży do przeobrażenia polskiego rynku kredytów hipotecznych przy jednoczesnym zapewnieniu większego bezpieczeństwa kredytobiorcom. Poruszona została problematyka oprocentowania oraz jego wpływ na koszt kredytu. Stało się to podstawą do rozważań nad stałym izmiennym sposobem oprocentowania detalicznych kredytów hipotecznych oraz ukazania sytuacji polskiego rynku na tle rynków europejskich. Przybliżono ponadto zagadnienia związane zkoniecznością wniesienia wkła-du własnego ijego wpływem na wysokość rat kredytowych. Opracowanie porusza dodatkowo prob-lematykę kredytów zopcją „klucz za dług”, będących nową propozycją na polskim rynku.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.30.5

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 30 (2019), s. 61-74

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg