Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postępowanie reprywatyzacyjne w Polsce

Alternative title:

Reprivatization proceedings in Poland

Creator:

Wielgus, Kamil

ORCID:

0000-0002-1781-3134

Subject and Keywords:

reprywatyzacja   postępowanie   reforma rolna   grunty warszawskie

Description:

Tyt. zeszytu: Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Abstract:

Autor podjął się próby krótkiego ujęcia zagadnienia reprywatyzacji wPolsce oraz zaproponowania swojego stanowiska. Niewątpliwie zjawisko to jest jedną zlicznych patologii państw postkomunistycznych. Funduje poważny konflikt wartości zarówno zpunktu widzenia praw-nego, jak iaksjologicznego między interesem kolektywu zindywidualnymi podmiotami. Co więcej, Polska jest jedynym krajem, który ostatecznie nie rozstrzygnął na korzyść żadnej ze stron — wporównaniu do swoich geograficznych sąsiadów. Autor proponuje rozwiązanie zagadnienia repry-watyzacji zzastosowaniem instytucji dawności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.30.3

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 30 (2019), s. 23-41

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg