Object

Planned object

Title: Liberalizacja handlu na przykładzie TTIP – szansa czy zagrożenie dla transnarodowej gospodarki?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Liberalizacja handlu na przykładzie TTIP – szansa czy zagrożenie dla transnarodowej gospodarki?

Creator:

Fuchs, Kamila

Subject and Keywords:

TTIP   liberalizacja handlu   handel międzynarodowy   inwestycje   etapy liberalizacji   Unia Europejska   Stany Zjednoczone   Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji

Abstract:

Procesy globalizacji wymuszają wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, który można osiągnąć m.in. przez powiększenie skali działalności. Wymaga to jednak poszerzenia rynków zbytu i zaopatrzenia dla przedsiębiorstw. Z tego względu od wielu lat silne są tendencje do liberalizacji warunków wymiany handlowej między różnymi państwami. W 2013 r. UE i USA podjęły negocjacje Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). Przebieg procesów negocjacji nie jest publikowany, co negatywnie odbierają obywatele po obu stronach Atlantyku, a przecież to przede wszystkim oni odczują wszelkie konsekwencje, jakie wynikną z ewentualnego wejścia w życie umowy. Celem artykułu jest przybliżenie uwarunkowań skłaniających do podjęcia negocjacji traktatu, jego postanowień, celów, a także i konsekwencji, jakie mogą ponieść Unia Europejska i Stany Zjednoczone po ewentualnym zawarciu porozumienia. W ramach wprowadzenia zostały przedstawione zostały etapy liberalizacji handlu, a następnie skupiono się na szczegółach traktatu TTIP i przewidywanych konsekwencjach jego zawarcia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Oficyna Prawnicza

Contributor:

Szydło, Wojciech. Red.   Gola, Jan. Red.   Kokocińska, Katarzyna. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-62832-11-8

Language:

pol

Is part of:

Organy regulacyjne w społecznej gospodarce rynkowej

Rights holder:

Copyright by Oficyna Prawnicza

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information