Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Prawne i ekonomiczne kryteria wyodrębniania wierzytelności w procesie sekurytyzacji wierzytelności

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Prawne i ekonomiczne kryteria wyodrębniania wierzytelności w procesie sekurytyzacji wierzytelności

Autor:

Szydło, Wojciech

Temat i słowa kluczowe:

sekurytyzacja   papiery wartościowe   wierzytelności   fundusz sekurytyzacyjny   umowa o subpartycypację   cesja wierzytelności

Abstrakt:

Sekurytyzacja jest procesem polegającym na emisji przez jego inicjatora, zawierającego ze spółką kapitałową specjalnego przeznaczenia lub funduszem sekurytyzacyjnym cywilnoprawną umowę cesji wierzytelności lub umowę subpartycypacji, określonych papierów wartościowych, których wykup zabezpieczony jest odpowiednio wyodrębnioną pulą wierzytelności. Wyemitowane papiery wartościowe sprzedawane są chętnym inwestorom, których późniejsze roszczenia zaspokajane są przez inicjatora sekurytyzacji ze środków, jakie w sensie ekonomicznym pochodzą od dłużników tej uprzednio wyodrębnionej puli wierzytelności, stanowiącej w istocie podstawę i zabezpieczenie całego procesu sekurytyzacji. Sekurytyzacją jest zatem proces, w którego ramach inicjator sekurytyzacji wyodrębnia pewne przysługujące mu wierzytelności, a następnie emituje zabezpieczone nimi papiery wartościowe, by w dalszym etapie odkupić je ze środków uzyskanych od dłużników tego zbioru wierzytelności, stanowiącego ekonomiczną bazę operacji sekurytyzacji. Istotną czynnością w procesie sekurytyzacji jest wyodrębnienie przez jego inicjatora przysługujących mu wierzytelności, które będą mogły zostać zakwalifikowane do objęcia ich procesem sekurytyzacji. W artykule omówione zostały podstawowe etapy postępowania kwalifikującego różnego rodzaju wierzytelności wykorzystywanych w ramach operacji sekurytyzacji. W pierwszej kolejności uwagę zwrócono na kryteria o charakterze ekonomicznym, następnie na możliwość sekurytyzowania wierzytelności przyszłych, tak by na końcu wskazać w sposób negatywny grupę wierzytelności, które z uwagi na istnienie określonych prawnych zakazów nie mogą podlegać procesowi sekurytyzacji. Właśnie te wskazane powyżej kryteria będą przedmiotem analizy w ciągu prowadzonych rozważań.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Oficyna Prawnicza

Współtwórca:

Szydło, Wojciech. Red.   Gola, Jan. Red.   Kokocińska, Katarzyna. Rec.

Data wydania:

2017

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Identyfikator:

ISBN 978-83-62832-11-8

Język:

pol

Jest częścią:

Organy regulacyjne w społecznej gospodarce rynkowej

Właściciel praw:

Copyright by Oficyna Prawnicza

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

4 lis 2020

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117686

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji