Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Egzekucja z akcji zdematerializowanych w małżeńskiej wspólności majątkowej

Alternative title:

Enforcement of dematerialised shares in a marital joint property

Creator:

Zimoński, Tomasz

Subject and Keywords:

egzekucja (prawo) ; akcje zdematerializowane ; procedura cywilna ; małżeństwo ; wspólność majątkowa

Abstract:

W artykule poruszono kwestię przebiegu egzekucji z akcji zdematerializowanych, które należą do majątku wspólnego małżonków. Analizie poddano zarówno przepisy prawa materialnego, jak i prawa procesowego. Poczynione uwagi uwzględniają także zagadnienia przedmiotu egzekucji, przebiegu postępowania oraz granic wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa. W rezultacie dokonano oceny zaproponowanych przez ustawodawcę rozwiązań, jednocześnie wskazując postulaty de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red. ; Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec. ; Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-04-8 (druk) ; ISBN 978-83-66601-05-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.021

Language:

pol ; eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 162)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm