Object

Title: Uchwały nieistniejące oraz ich zaskarżanie w spółkach kapitałowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uchwały nieistniejące oraz ich zaskarżanie w spółkach kapitałowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Alternative title:

Non-existent resolutions and their appeals in capital companies on the example of a limited liability company

Creator:

Lewandowska, Sandra

Subject and Keywords:

non-existent resolution   resolution   legal action   declaration of intent   limited liability company   Code of Civil Procedure   Code of Commercial Companies  
uchwała nieistniejąca   uchwała   czynność prawna   oświadczenie woli   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   kodeks postępowania cywilnego   kodeks spółek handlowych

Abstract:

This text is a theoretical and legal analysis of the issue of non-existent resolutions and their appeals in capital companies on the example of a limited liability company. At the beginning, an attempt was made to define and specify the legal character of the resolution. Next, concepts concerning non-existent resolutions were presented (lat. negotium non existens), including the issue of non-existence of a resolution and a non-existent legal action, as well as the issue of a negative resolution. Next, the ways of appealing against non-existent resolutions were discussed. The article also contains the position of doctrine and the review of jurisprudence on this subject. The aim of the article is to draw attention to the existing inaccuracies and doubts related to the non-existent resolution. The observations made in the article allowed to formulate de lege ferenda postulates.  

Niniejszy tekst stanowi teoretycznoprawną analizę zagadnienia dotyczącego uchwał nieistniejących oraz ich zaskarżania w spółkach kapitałowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na wstępie podjęto próbę zdefiniowania oraz określenia charakteru prawnego uchwały. Następnie przedstawiono koncepcje dotyczące uchwał nieistniejących (łac. negotium nom existens), w tym problematykę nieistnienia uchwały oraz zagadnienie czynności prawnej nieistniejącej, a także kwestię uchwały negatywnej. W dalszej kolejności zostały omówione sposoby zaskarżania uchwał nieistniejących. Praca zawiera również stanowisko doktryny oraz przegląd orzecznictwa na ten temat. Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na istniejące nieścisłości oraz wątpliwości związane z uchwałą nieistniejącą. Spostrzeżenia dokonane w opracowaniu pozwoliły na sformułowanie postulatów de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108447   ISBN 978-83-66601-04-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-05-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.019

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 162)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 11, 2020

Number of object content hits:

598

Number of object content views in PDF format

607

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117301

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information