Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Uchwały nieistniejące oraz ich zaskarżanie w spółkach kapitałowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Creator:

Lewandowska, Sandra

Subject and Keywords:

uchwała nieistniejąca   uchwała   czynność prawna   oświadczenie woli   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   kodeks postępowania cywilnego   kodeks spółek handlowych

Abstract:

Niniejszy tekst stanowi teoretycznoprawną analizę zagadnienia dotyczącego uchwał nieistniejących oraz ich zaskarżania w spółkach kapitałowych na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na wstępie podjęto próbę zdefiniowania oraz określenia charakteru prawnego uchwały. Następnie przedstawiono koncepcje dotyczące uchwał nieistniejących (łac. negotium nom existens), w tym problematykę nieistnienia uchwały oraz zagadnienie czynności prawnej nieistniejącej, a także kwestię uchwały negatywnej. W dalszej kolejności zostały omówione sposoby zaskarżania uchwał nieistniejących. Praca zawiera również stanowisko doktryny oraz przegląd orzecznictwa na ten temat. Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na istniejące nieścisłości oraz wątpliwości związane z uchwałą nieistniejącą. Spostrzeżenia dokonane w opracowaniu pozwoliły na sformułowanie postulatów de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira. Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-04-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-05-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.019

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 162)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm