Obiekt

Tytuł: Konsekwencje ogłoszenia upadłości pracodawcy dla postępowania sądowego z zakresu prawa pracy

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Konsekwencje ogłoszenia upadłości pracodawcy dla postępowania sądowego z zakresu prawa pracy

Tytuł odmienny:

The effects of employer’s declaration of bankruptcy in labor law proceedings

Twórca:

Borys, Adrian

ORCID:

0000-0002-1620-285X

Temat i słowa kluczowe:

declaration of bankruptcy   employer   suspension of proceedings   receiver   proceedings regarding the bankrupt’s estate  
ogłoszenie upadłości   pracodawca   zawieszenie postępowania   syndyk   postępowania dotyczące masy upadłości

Abstrakt:

Separate proceedings in the field of labor law is a proceeding regarding the bankruptcy estate, irrespective of whether the claimed claim is a pecuniary or non-pecuniary claim. The declaration of the employer’s bankruptcy always affects the course of such proceedings. The ongoing proceedings are subject to suspension from office when the employer is declared bankrupt. In this respect, the position of the Supreme Court expressed in the resolution of 5 July 2002, III PZP 5/02 is incorrect. The proceeding in the case of restoration to work is also the proceeding regarding the bankruptcy estate, because the execution of the judgment will be related to the management of the bankrupt company’s employer, which is part of the bankruptcy estate. Depending on the type of claim, proceeding may be taken after the receiver has been established or after the mode of reporting the active debt specified in the bankruptcy law has been exhausted.  

Postępowanie odrębne z zakresu prawa pracy jest postępowaniem dotyczącym masy upadłości, niezależnie od tego czy dochodzone roszczenia jest roszczeniem pieniężnym, czy niepieniężnym. Ogłoszenie upadłości pracodawcy zawsze wpływa na przebieg takiego postępowania. Toczące się postępowanie podlega zawieszeniu z urzędu z chwilą ogłoszenia upadłości pracodawcy. W tym zakresie błędne jest stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 5 lipca 2002 r., III PZP 5/02. Postępowanie w sprawie o przywrócenie do pracy jest również postępowaniem dotyczącym masy upadłości, ponieważ wykonanie zapadłego wyroku będzie związane z zarządem przedsiębiorstwem upadłego pracodawcy, które wchodzi w skład masy upadłości. W zależności od rodzaju dochodzonego roszczenia może zostać podjęte po ustanowieniu syndyka albo po wyczerpaniu trybu zgłaszania wierzytelności określonego w prawie upadłościowym.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Data wydania:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

e-book  
e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108446   ISBN 978-83-66601-04-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-05-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.018

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(E-Monografie ; nr 162)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

16 lut 2023

Data dodania obiektu:

11 maj 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

924

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

936

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117294

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji