Obiekt

Tytuł: Zasady ogólne postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Zasady ogólne postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego

Tytuł odmienny:

General principles of restructuring proceedings and bankruptcy proceedings

Twórca:

Pilarz, Karina

ORCID:

0000-0002-6078-5335

Temat i słowa kluczowe:

general principles   restructuring proceedings   bankruptcy proceedings   restructuring law   bankruptcy law  
zasady ogólne   postępowanie restrukturyzacyjne   postępowanie upadłościowe   prawo restrukturyzacyjne   prawo upadłościowe

Abstrakt:

Issues related to the insolvency of entrepreneurs and natural persons who do not conduct business are regulated primarily in two normative acts ‒ the Restructuring Law and the Bankruptcy Law. These regulations have independent character, they aren’t part of commercial law in the strict sense, but they can be included in commercial law in the broad sense. General principles of restructuring and bankruptcy proceedings, i.e. the main values guiding them, are determined by their subject, purpose and functions. In these proceedings are used principles expressed in international and EU law, constitutional principles, economic values, general principles of civil procedure and the main principles expressed explicitly in the acts regulating these proceedings in question and only relevant to them.  

Zagadnienia związane z niewypłacalnością przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej uregulowane są przede wszystkim w dwóch aktach normatywnych – Prawie restrukturyzacyjnym oraz Prawie upadłościowym. Regulacje te mają charakter niezależny i samodzielny, nie stanowią części prawa handlowego sensu stricto, ale można je zaliczyć do prawa handlowego sensu largo. Zasady ogólne postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowego, czyli naczelne wartości im przyświecające, determinowane są przez ich przedmiot, cel oraz funkcje. Zastosowanie w postępowaniach tych znajdują zasady wyrażone w prawie międzynarodowym i unijnym, zasady konstytucyjne, wartości ekonomiczne, zasady ogólne postępowania cywilnego oraz naczelne zasady wyrażone wprost w ustawach regulujących przedmiotowe postępowania i tylko dla nich właściwe.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Data wydania:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

e-book  
e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108444   ISBN 978-83-66601-04-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-05-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.016

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(E-Monografie ; nr 162)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

16 lut 2023

Data dodania obiektu:

11 maj 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

804

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

827

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117286

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji