Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zabezpieczenie dowodów a protokół stanu faktycznego

Alternative title:

Securing of the evidences, and the report regarding the actual state of affairs

Creator:

Skawińska, Julia

Subject and Keywords:

zabezpieczenie dowodów   protokół stanu faktycznego   postępowanie dowodowe   komornik   kodeks postępowania cywilnego   ustawa o komornikach sądowych

Abstract:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie instytucji zabezpieczenia dowodów oraz protokołu stanu faktycznego, a także ich porównanie. Zabezpieczenie dowodów jest instytucją postępowania dowodowego i leży w kompetencji sądu, natomiast protokół jest czynnością nieegzekucyjną dokonywaną przez komornika. Obie instytucje wykazują wiele podobieństw, jednak posiadają równie liczne różnice. Obie mogą wpłynąć na postępowanie dowodowe, jeszcze zanim zostanie ono wszczęte. Jednak różnią się w zakresie podmiotów mogących je wykorzystać, opłat, organizacji przebiegu, kontroli. Co więcej, kształt protokołu stanu faktycznego z początkiem 2019 r. przeszedł wiele zmian wraz z wejściem w życie ustawy o komornikach sądowych. Między innymi nowa ustawa wprowadziła jego definicję, która zawiera wiele obostrzeń niebędących wcześniej uregulowanych ustawowo. Co prawda, zabezpieczenie dowodów nie uległo zmianom w ostatnich latach mimo wielu nowelizacji, które wpłynęły na kształt postępowania cywilnego, jednak wciąż jest obecne w literaturze przedmiotu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-04-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-05-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.012

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 162)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm