Object

Title: Instytucja umów dowodowych w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych i w postępowaniu arbitrażowym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Instytucja umów dowodowych w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych i w postępowaniu arbitrażowym

Alternative title:

Evidence contracts in polish economic proceedings and arbitral proceedings

Creator:

Huńczak, Oliwia

Subject and Keywords:

evidence contracts   procedural contracts   economic proceedings   arbitration   evidence proceedings  
umowa dowodowa   umowa procesowa   postępowanie gospodarcze   arbitraż   postępowanie dowodowe

Abstract:

This study analyzed an issue with evidence contracts in polish economic and arbitral proceedings. It was shown, that legal notions such as: “procedural contracts” and “evidence contracts” are well understood. Subsequently, art. 4589 Polish Code of Civil Procedure has been analyzed and discussed the current functioning of the evidence contract in arbitration proceedings. The institution of evidence contracts was compared on the basis of proceedings, indicating similarities and differences. The considerations made in this publication ultimately allowed us to determine a statement of presented novum.  

Niniejsze opracowanie poddaje analizie zagadnienie instytucji umów dowodowych oraz stanowi próbę porównania ich funkcjonowania zarówno na gruncie odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, jak i postępowania arbitrażowego. W publikacji zaprezentowano kwestię rozumienia takich pojęć prawnych jak: „umowa procesowa” i „umowa dowodowa” w literaturze. W dalszej kolejności poddano analizie art. 4589 k.p.c. oraz omówiono dotychczasowe funkcjonowanie umowy dowodowej w postępowaniu arbitrażowym. Porównano instytucję umów dowodowych na gruncie obu postępowań, wskazując zarówno na podobieństwa, jak i różnice. Rozważania poczynione w ramach niniejszej publikacji ostatecznie pozwoliły na dokonanie oceny wprowadzonego novum.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108438   ISBN 978-83-66601-04-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-05-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.010

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; nr 162)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Realizacja ochrony prawnoprocesowej w ujęciu statycznym i dynamicznym

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 11, 2020

Number of object content hits:

399

Number of object content views in PDF format

430

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117277

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information