Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Filosofiâ prava v Respublike Belarusʹ: v poiskah balansa

Alternative title:

The Philosophy of Law in the Belarussian Republic — in search of a balance

Creator:

Liapeshka, Barys

Subject and Keywords:

filozofia prawa   teoria prawa   Białoruś   kraj poradziecki   kraj posttotalitarny

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek. Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2016

Date copyrighted:

2016

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661  
ISSN 2300-7249

DOI:

click here to follow the link

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3708, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2016, 38, nr 1, s. 61-69

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg