Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Złożoność zjawiska mowy nienawiści w pozaprawnym aspekcie definicyjnym

Creator:

Urbańczyk, Michał   Rogalska, Ewelina

ORCID:

0000-0003-4387-2848

Subject and Keywords:

mowa nienawiści   podżeganie do nienawiści   wolność słowa   granice wolności słowa   faszyzm   rasizm   antysemityzm   teoria istotności   ksenofobia   prawo dyskryminacyjne   Allport, Gordon

Description:

Artykuły dedykowane Profesor Marii Zmierczak z okazji jubileuszu 70. urodzin

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek. Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2017

Date copyrighted:

2017

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 2300-7249

DOI:

10.19195/2300-7249.39.2.8

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3780, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2017, 39, nr 2, s. 117-135

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg