Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stanowisko Polskiej Partii Socjalistycznej wobec zamachu majowego w 1926 roku

Creator:

Kowalski, Wawrzyniec

ORCID:

0000-0002-7426-9593

Subject and Keywords:

doktryna polskich socjalistów 1918–1939   Piłsudski, Józef (1867-1935)   Polska Partia Socjalistyczna   etatyzm   majowy zamach stanu   autorytaryzm w II Rzeczypospolitej   sanacyjne związki zawodowe w II Rzeczypospolitej w latach 1918–1939 arlamentaryzm w II Rzeczypospolitej   parlamentaryzm w II Rzeczypospolitej

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek. Red.   Antonów, Radosław. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 2300-7249

DOI:

10.19195/2300-7249.40.2.5

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3840, Studia na Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2018, 40, nr 2, s. 103-123

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg