Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ustawa o pełnomocnictwach Ermächtigungsgesetz z 23 marca 1933 roku jako katalizator budowy państwa wodzowskiego w Niemczech

Creator:

Wichert, Wojciech

ORCID:

0000-0003-1335-592X

Subject and Keywords:

Trzecia Rzesza   Adolf Hitler   partia nazistowska   podpalenie Reichstagu   akt wykonawczy

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek. Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 2300-7249

DOI:

10.19195/2300-7249.41.4.2

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Studia na Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2019, 41, nr 4, s. 21-47

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg