Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Refleksje na temat książki Sebastiana Fikusa „Trudny spadek dysydentów III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec”

Alternative title:

Reflections on Sebastian Fikus’s Trudny Spadek Dysydentów Iii Rzeszy W Republice Federalnej Niemiec Difficult Legacy of the Third Reich’s Dissidents in Federal Republic of Germany

Creator:

Zmierczak, Maria

ORCID:

0000-0003-1116-3561

Subject and Keywords:

dysydenci ; przeciwnicy ; Hitler, Adolf (1889-1945) ; Republika Federalna Niemiec ; procedury prawne ; rehabilitacja

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek. Red. ; Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; recenzja

Identifier:

ISSN 0239-6661 ; ISSN 2300-7249

DOI:

10.19195/2300-7249.40.4.10

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol ; eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661, no 3886, Studia na Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2018, 40, nr 4, s. 163-168

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2018