PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

Alternative title:

System of territorial self-government in Poland

Creator:

Korczak, Jerzy   Lisowski, Piotr   Ostapski, Adam

ORCID:

0000-0003-1104-4837   0000-0002-8154-3167   0000-0002-9365-9415

Subject and Keywords:

prawo administracyjne`   powiat   jednostki samorządu terytorialnego   samorząd terytorialny   samorządowe jednostki organizacyjne   gmina   jednostki pomocnicze gminy   prawo ustrojowe   administracja publiczna   decentralizacja   nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego   związki jednostek samorządu terytorialnego   województwo samorządowe

Abstract:

W podręczniku przedstawiono zagadnienia dotyczące ustroju samorządu terytorialnego w Polsce, z uwzględnieniem przemian ustrojowych. Publikacja stwarza możliwość zdobycia dojrzałej i zaawansowanej wiedzy zarówno na temat doktrynalnych i normatywnych determinantów ustroju i zakresu działania jednostek polskiego samorządu terytorialnego, jak i praktyki funkcjonowania tej części administracji publicznej. Opracowanie adresowane jest głównie do studentów kierunku Administracja na studiach licencjackich i uzupełniających magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto, jest skierowana do teoretyków i dydaktyków prawa samorządowego i prawa administracyjnego, a także studentów kierunków prawniczych i administracyjnych studiów uniwersyteckich ilicencjackich oraz słuchaczy studiów podyplomowych o tematyce samorządowej, stanowiąc materiał do prowadzenia rozważań dogmatycznych, jak i zajęć dydaktycznych. Zarazem jednak, może stanowić ona materiał pomocniczy dla osób, które zawodowo zajmują się kwestiami związanymi z samorządem terytorialnym. W podręczniku przyjęto stan prawny obowiązujący na dzień 1 stycznia 2020 r

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jagoda, Joanna. Rec.   Jaworska-Dębska, Barbara. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-98-4 (druk)   ISBN 978-83-66066-99-1 (online)

DOI:

10.34616/23.20.003

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (e-Podręczniki ; nr 4)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jerzy Korczak, Piotr Lisowski, Adam Ostapski

Autor opisu:

WR U/PAdjm