Object

Title: Między konstytucjonalizmem polskim a latynoamerykańskim : wybór prac z okresu 47-lecia twórczości naukowej Profesora Krystiana Complaka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Między konstytucjonalizmem polskim a latynoamerykańskim : wybór prac z okresu 47-lecia twórczości naukowej Profesora Krystiana Complaka

Creator:

Complak, Krystian

ORCID:

0000-0001-9569-8760   0000-0001-9205-4353

Subject and Keywords:

constitutionalism   constitution   system of governments   Latin American countries   human dignity   states of emergency  
konstytucjonalizm   konstytucja   systemy rządów   państwa Ameryki Łacińskiej   godność człowieka   stany nadzwyczajne

Abstract:

The publication is a collection of scientific works by Krystian Complak, an eminent specialist in constitutional law, expert in the political system of Latin American countries, author of original theoretical concepts and comparativist. The occasion to publish it is the anniversary of the birthday of Professor Complak, who has been working at the University of Wroclaw since the beginning of his scientific career. The book contains the most important studies (or fragments thereof) by Krystian Complak from the period of 47 years of his employment at the Universityof Wroclaw. The selected publications are devoted to the issues of human dignity, the system of governments of Latin American countries and the norms of the Polish constitution  

Publikacja stanowi zbiór prac naukowych autorstwa Krystiana Complaka, wybitnego specjalisty z zakresu prawa konstytucyjnego, znawcy prawa ustrojowego państw Ameryki Łacińskiej, twórcy oryginalnych koncepcji teoretycznych i komparatysty. Okazją do jej wydania jest jubileusz urodzin Profesora Complaka, który od początku swej kariery naukowej był związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Księga zawiera najważniejsze opracowania (bądź ich fragmenty) Krystiana Complaka z okresu 47-lat zatrudnienia na tej wrocławskiej uczelni. Są to teksty poświęcone problematyce godności człowieka, zagadnieniom ustrojowym państw latynoamerykańskich oraz unormowaniom polskiej konstytucji

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kłopocka-Jasińska, Marta. Red.   Garlicki, Lech. Rec.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107316   ISBN 978-83-66066-95-3 (druk oprawa miękka)   ISBN 978-83-66066-97-7 (druk oprawa twarda)   ISBN 978-83-66066-96-0 (online)

DOI:

10.34616/23.20.002

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 159)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright for this edition by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2022

In our library since:

Mar 13, 2020

Number of object content hits:

1 112

Number of object content views in PDF format

1226

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/115875

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information