Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.). Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury. Część szczególna II

Alternative title:

The Crime of Public Propagation of a Fascist or Other Totalitarian Governmental System (Article 256 of the Penal Code): a Doctrinological Analysis of Selected Scholarly Writings and Judicature. Detailed Part II

Creator:

Scheffler, Tomasz

ORCID:

0000-0002-5744-4863

Subject and Keywords:

totalitaryzm ; faszyzm ; kodeks karny

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydanictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Contributor:

Maciejewski, Marek. Red. ; Antonów, Radosław. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661 ; ISSN 2300-7249

DOI:

10.19195/2300-7249.41.1.7

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol ; eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661, no 3903, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, t. 41, nr 1, s. 109-151

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2019