Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Otwartość uczniów w relacjach z rodzicami i nauczycielami

Creator:

Samujło, Małgorzata Agnieszka   Sokołowska-Dzioba, Teresa

Subject and Keywords:

uczeń   rodzice   nauczyciele   postawy rodzicielskie   otwartość

Abstract:

Cel: Celem podjętych badań uczyniono określenie postrzegania przez uczniów poziomu otwartości w relacjach nawiązywanych w środowisku rodzinnym i szkolnym. Metody: Badania przeprowadzono wśród uczniów liceów ogólnokształcących na podstawie Skali Postaw Rodzicielskich w opracowaniu M. Plopy (wersja dla młodzieży) oraz kwestionariusza do diagnozowania otwartości uwzględniającego wymiary wyodrębnione przez D. W. Johnsona. Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują, w jakim zakresie uczniowie przejawiają otwartość w kontaktach interpersonalnych w środowisku rodzinnym i szkolnym. Uczniowie dostrzegali znaczenie otwartości w porozumiewaniu się. Podkreślali, że sprzyja ona rozwojowi relacji oraz potrafili określić jej pożyteczność. Znaczna część uczniów nie radziła sobie z wiązaniem przekazywanych komunikatów z doświadczeniami z przeszłości. Badani w większości błędnie stwierdzali, że należy być zawsze otwartym, a nie stosownie do sytuacji, w których uczestniczą.Wnioski: Wśród licealistów, którzy spostrzegali przeciętne nasilenie pozytywnych postaw matek i ojców, zróżnicowany jest poziom otwartości w relacjach z rodzicami i nauczycielami. Adekwatna otwartość w komunikacji pozwala na zachowanie równoważności podmiotów interakcji w wielowymiarowych relacjach rodzice – dzieci i nauczyciele – uczniowie. Zapewnia partnerstwo w dialogu, warunkujące prawidłowe porozumiewanie się w procesie wychowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.34616/wwr.2019.1.195.206

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 20 (1/2019)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.