Object

Title: Social support and self-esteem of youngsters from incomplete families ; Wsparcie społeczne a samoocena młodzieży z rodzin niepełnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Social support and self-esteem of youngsters from incomplete families  
Wsparcie społeczne a samoocena młodzieży z rodzin niepełnych

Creator:

Bochniarz, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-5675-3314

Subject and Keywords:

family   incomplete family   saingle parenting   personal resources   social support   positive self-evaluation  
rodzina   rodzina niepełna   samotne rodzicielstwo   zasoby osobiste   wsparcie społeczne   samoocena

Abstract:

The aim of the present study is to determine the relationship between social support and self-esteem of young people raised by single parents in comparison with their peers raised in complete families. The methods which have been used is diagnostic survey including two techniques – The Norbeck Social Support Questionnaire and Rosenberg Self-Esteem Scale in Polish adaptation of I. Dzwon-kowska, K. Lachowicz-Tabaczek and M. Łaguna. The results of the conducted research showed the difference between young per-sons raised by single parents and those raised by both parents in terms of intensity of social support and self-esteem. It turned out that the support received by young people from incomplete families is significantly lower compared to those perceived by young people from complete families. In addition, the obtained results show that adolescents from single-parent families have considerably lower self-esteem than adolescents from complete families. Difficult life situations such as lack of one of the parents can lead to a decrease in the level of self-esteem of youngsters. For this reason it is important thatthey have a support network, that is, people from their closest environment who help them to build a positive self-image as they create conditions which allow them to overcome stressors and satisfy the need for security.  

Celem podjętych badań jest określenie charakteru zależności między wsparciem społecznym a samooceną młodzieży wychowywanej przez samotnych rodziców w porównaniu z młodzieżą wychowywaną w rodzinach pełnych. Realizując cel badań, wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, obejmującego dwie techniki badawcze – Kwestionariusz Wsparcia Społecznego J. S. Norbeck oraz Skalę Samooceny SES M. Rosenberga w polskiej adaptacji I. Dzwonkowskiej, K. Lachowicz-Tabaczek i M. Łaguny. Rezultaty przeprowadzonych badań ukazały zróżnicowanie między młodzieżą wychowywaną przez samotnych rodziców i młodzieżą wychowywaną przezobydwoje rodziców w zakresie natężenia wsparcia społecznego i samooceny. Okazało się, że wsparcie otrzymywane przez młodzież z rodzin niepełnych jest znacząco niższe w porównaniu z percypowanym przez młodzież z rodzin pełnych. Ponadto uzyskane wyniki wyraźnie pokazują, że młodzież z rodzin niepełnych znacznie niżej ocenia siebie niż młodzież z rodzin pełnych. Trudne sytuacje życiowe, do których zalicza się brak jednego z rodziców, mogą prowadzić do obniżenia poziomu samooceny młodego człowieka. Dlatego istotnego znaczenia nabiera sieć wsparcia. Dla młodzieży z rodzin niepełnych tworzą ją osoby z najbliższego otoczenia, które poprzez stwarzanie warunków sprzyjających przezwyciężaniu stresorów oraz zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa dbają o budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby u młodego człowieka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107117   ISSN 2082-9019   e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.34616/wwr.2019.1.59.76

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 20 (1/2019)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Attribution, ShareAlike (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 28, 2022

In our library since:

Feb 21, 2020

Number of object content hits:

750

Number of object content views in PDF format

817

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/115818

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information