Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wsparcie społeczne a samoocena młodzieży z rodzin niepełnych

Creator:

Bochniarz, Agnieszka

ORCID:

0000-0002-5675-3314

Subject and Keywords:

rodzina   rodzina niepełna   samotne rodzicielstwo   zasoby osobiste   wsparcie społeczne   samoocena

Abstract:

Celem podjętych badań jest określenie charakteru zależności między wsparciem społecznym a samooceną młodzieży wychowywanej przez samotnych rodziców w porównaniu z młodzieżą wychowywaną w rodzinach pełnych. Realizując cel badań, wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, obejmującego dwie techniki badawcze – Kwestionariusz Wsparcia Społecznego J. S. Norbeck oraz Skalę Samooceny SES M. Rosenberga w polskiej adaptacji I. Dzwonkowskiej, K. Lachowicz-Tabaczek i M. Łaguny. Rezultaty przeprowadzonych badań ukazały zróżnicowanie między młodzieżą wychowywaną przez samotnych rodziców i młodzieżą wychowywaną przezobydwoje rodziców w zakresie natężenia wsparcia społecznego i samooceny. Okazało się, że wsparcie otrzymywane przez młodzież z rodzin niepełnych jest znacząco niższe w porównaniu z percypowanym przez młodzież z rodzin pełnych. Ponadto uzyskane wyniki wyraźnie pokazują, że młodzież z rodzin niepełnych znacznie niżej ocenia siebie niż młodzież z rodzin pełnych. Trudne sytuacje życiowe, do których zalicza się brak jednego z rodziców, mogą prowadzić do obniżenia poziomu samooceny młodego człowieka. Dlatego istotnego znaczenia nabiera sieć wsparcia. Dla młodzieży z rodzin niepełnych tworzą ją osoby z najbliższego otoczenia, które poprzez stwarzanie warunków sprzyjających przezwyciężaniu stresorów oraz zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa dbają o budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby u młodego człowieka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

ISSN 2082-9019  
e-ISSN 2300-5866

DOI:

doi:10.34616/wwr.2019.1.59.76

Source:

Pdg P 343

Language:

pol

Relation:

Wychowanie w Rodzinie, T. 20 (1/2019)

Is referenced by:

click here to follow the link

Access rights:

Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach (CC BY-SA 3.0)   click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.