Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Między demokratyzmem a autorytaryzmem — kształtowanie się programu politycznego PPS przed i po maju 1926 roku

Alternative title:

Between Democratism and Authoritarianism — Formation of the Political Program of the Polish Socialist Party Before and After May 1926

Creator:

Kowalski, Wawrzyniec

ORCID:

0000-0002-7426-9593

Subject and Keywords:

Polski autorytaryzm w II Rzeczypospolitej Polskiej ; demokracja ; program polityczny Polskiej Partii Socjalistycznej ; maj 1926 r. zamach stanu ; parlamentaryzm w II Rzeczypospolitej Polskiej ; bezpieczeństwo

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek. Red. ; Scheffler, Tomasz. Red. ; Antonów, Radosław. Red.

Date issued:

2019

Identifier:

ISSN 0239-6661 ; ISSN 2300-7249

DOI:

10.19195/2300-7249.41.3.8

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol ; eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3933, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, t. 41, nr 3, s. 127-154

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2019