Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez instytucje finansowe w przypadku braku zawarcia umowy

Alternative title:

Legal basis for the processing of personal data by financial institutions in case of a non-concluded contract

Creator:

Piwowarczyk, Marika

ORCID:

0000-0003-1204-3879

Subject and Keywords:

RODO   ochrona danych osobowych   dane osobowe   instytucje finansowe   banki   zgodność przetwarzania z prawem   GIODO   UODO   prawo bankowe   ocena zdolności kredytowej

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Celem artykułu jest omówienie problematyki dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez instytucje finansowe, w tym banki w przypadku ostatecznego braku zawarcia umowy kredytowej przez osoby fizyczne, w kontekście przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. W szczególności analizie został poddany przypadek przetwarzania danych osobowych w przypadku braku zawarcia umowy w szeroko rozumianych celach archiwizacyjnych. W artykule przeanalizowano dotychczasowe stanowisko organu nadzorczego dotyczące zasadności przetwarzania danych przez instytucję finansową w przypadku braku zawarcia umowy – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydane na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Stanowiska te zestawiono z nowym porządkiem prawnym wynikającym z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także z obowiązującymi od maja 2019 r. zmianami w ustawie Prawo bankowe, związanymi z obowiązkiem udzielenia wyjaśnień odnośnie do dokonanej oceny zdolności kredytowej wnioskującego i podjętej zautomatyzowanej decyzji kredytowej

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

ISSN 2450-3932

DOI:

doi:10.34616/fiuw.2019.1.107.124

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 1

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK