Object

Title: The constitutional principle of citizens' trust in state bodies and an attempt to implement it in the provisions of the Entrepreneur's Law – Act of March 6, 2018 (Journal of Laws 2018, item 646) ; Konstytucyjna zasada zaufania obywateli do organów państwowych i próba jej realizacji w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The constitutional principle of citizens' trust in state bodies and an attempt to implement it in the provisions of the Entrepreneur's Law – Act of March 6, 2018 (Journal of Laws 2018, item 646)  
Konstytucyjna zasada zaufania obywateli do organów państwowych i próba jej realizacji w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646)

Alternative title:

The constitutional principle of citizens' trust in state bodies and an attempt to implement it in the provisions of the Entrepreneur's Law – Act of March 6, 2018 (Journal of Laws 2018, item 646)

Creator:

Duda, Remigiusz Maciej

ORCID:

0000-0001-8207-4481

Subject and Keywords:

constitutional law   constitution   system   democratic rule of law   trust in authority   business law   law of entrepreneurs  
prawo konstytucyjne   konstytucja   ustrój   zasada demokratycznego państwa prawa   zasada zaufania do władzy   prawo gospodarcze   prawo przedsiębiorców

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The article describes genesis of the principle of a democratic rule of law in Europe and Poland. The introductory sections provide a historical background for the emergence of the idea of the rule of law. It is associated with the principle of citizens' trust in authority, which was presented as part of the modern Polish system. Next implementations of this principle in Polish administrative law are described. The purpose is to identify and attempt to assess the implementation of this principle in changes in Polish business law after 2015. The following sections describes the implementation of the rule of law rule in Polish administrative law. Based on the content of the act on the law of entrepreneurs, and administrative court judgments concerning it, the author presents these legal changes and their place in the Polish legal system  

Artykuł opisuje genezę zasady demokratycznego państwa prawnego w Europie oraz w Polsce. Sekcje wprowadzające stanowią tło historyczne dla powstania idei państwa prawnego. Związana jest z nią zasada zaufania obywateli do władzy, która została przedstawiona jako element współczesnego polskiego ustroju. Następnie opisane są przejawy realizowania tej zasady w polskim prawie administracyjnym. Celem jest wskazanie i próba oceny realizacji tej zasady w zmianach w polskim prawie gospodarczym po 2015 r. W dalszych sekcjach opisane są przejawy realizowania zasady państwa prawnego w polskim prawie administracyjnym. Na podstawie treści ustawy Prawo przedsiębiorców i dotyczących jej wyroków sądów administracyjnych autor dokonuje przedstawienia tychże zmian prawnych i ich umiejscowienia w polskim porządku prawnym

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107055   ISSN 2450-3932

DOI:

doi:10.34616/fiuw.2019.1.91.106

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 1

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

1 026

Number of object content views in PDF format

1044

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/115619

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information