Object

Title: Recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Lithuania – GAZPROM case from a national perspective

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Recognition and enforcement of foreign arbitral awards in Lithuania – GAZPROM case from a national perspective

Alternative title:

Uznanie i wykonanie zagranicznych orzeczeń arbitrażowych na Litwie– sprawa GAZPROM z perspektywy krajowej

Creator:

Mikša, Katažyna

ORCID:

0000-0001-8356-0166

Subject and Keywords:

arbitration   Lithuania   recognition   enforcement   foreign arbitral awards   Gazprom   private international law  
arbitraż   Litwa   uznanie   wykonanie   zagraniczne orzeczenie arbitrażowe   Gazprom   prawo prywatne międzynarodowe

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958 is a great achievement in the field of arbitration. However, its application in the Contracting States, due to the differences in internal laws and practices, can differ. Analysis of the national practices is important in terms of identifying obstacles for internationally uniform application of the NYC. The paper aims to fill the gap in international legal doctrine regarding the Lithuanian national perspective on some issues of recognition and enforcement of the foreign arbitral awards. Its main focus are the problematic issues raised by the Lithuanian courts. Moreover, the article addresses one of the most essential and well-known recent cases – the Gazprom case  

Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z 1958 r., zwana konwencją nowojorską, jest wielkim osiągnięciem w dziedzinie arbitrażu. Jednak jej stosowanie w poszczególnych umawiających się państwach, ze względu na różniące się krajowe systemy prawne oraz praktyki, może się znacznie różnić. Z tego też względu analiza prawodawstwa krajowego, a w szczególności praktyk krajowych, jest ważna z punktu widzenia zidentyfikowania przeszkód dla międzynarodowo jednolitego stosowania konwencji. Niniejszy artykuł ma na celu wypełnienie luki w międzynarodowej doktrynie prawnej dotyczącej litewskiej narodowej perspektywy w niektórych kwestiach dotyczących uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych. Analiza koncentruje się przede wszystkim na problematycznych kwestiach podniesionych przez sądy litewskie. Ponadto artykuł dotyczy jednej z najbardziej ważnych zarówno z punktu widzenia międzynarodowego, europejskiego, jak i krajowego i najbardziej znanych ostatnich spraw – sprawy Gazpromu

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107052   ISSN 2450-3932

DOI:

doi:10.34616/fiuw.2019.1.53.66

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 1

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2023

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

101

Number of object content views in PDF format

115

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/115612

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information