Object

Title: Historical-legal method exampled by the principle of transparency of public administration and the right to information regarding public administration ; Zastosowanie metody historyczno-prawnej na przykładzie zasady jawności administracji publicznej oraz prawa do informacji o działalności administracji publicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Historical-legal method exampled by the principle of transparency of public administration and the right to information regarding public administration  
Zastosowanie metody historyczno-prawnej na przykładzie zasady jawności administracji publicznej oraz prawa do informacji o działalności administracji publicznej

Alternative title:

Historical-legal method exampled by the principle of transparency of public administration and the right to information regarding public administration

Creator:

Popowicz-Pazdej, Anna

ORCID:

0000-0002-3610-427X

Subject and Keywords:

Historical-legal method   legal method   historical method   principle of transparency   right to information  
metoda historyczno-prawna   metoda prawna   metoda historyczna   zasada jawności   prawo do informacji

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The article was intended to depict the practical view of the operation and use of historical-legal method for studies concerning the principle of transparency and the right to information regarding public administration. The aim of this study was to determine if the historical-legal method is suitable for the assessment of public law issues in a contemporary law, as well as this existing in the future. The article contains explanation of fundamental rules of historical-legal method within history-legal surveys and the example of application of historical-legal method to analyse the right to information regarding public administration and the principle of transparency. As a result of the analysis of the principle of transparency and the right to information regarding public administration certain tendencies based on international, European Union and polish law has been revealed especially in the area of percep tion of these rights. In addition, the attempt has been presented how to interpret these legal institutions in the future  

Artykuł ma na celu przedstawienie praktycznego zastosowania metody historyczno-prawnej do badań nad zasadą jawności administracji publicznej i prawem jednostki do uzyskiwania informacji o działalności administracji publicznej. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy metoda historyczno-prawna jest adekwatna do oceny elementów prawa administracyjnego w systemie prawa zarówno współczesnego, jak i istniejącego w przeszłości. W treści artykułu zawarto wyjaśnienie podstawowych założeń metody historyczno-prawnej w badaniach historyczno-prawnych, a następnie próbę zastosowania metody historyczno-prawnej do analizy prawa do informacji o działalności administracji publicznej oraz zasady jawności administracji publicznej. W wyniku analizy historycznego rozumienia zasady jawności administracji publicznej oraz prawa do informacji o działalności administracji publicznej w oparciu o prawo międzynarodowe, prawo unijne oraz prawo polskie ujawnione zostały tendencje w jej postrzeganiu oraz próba prognozowania rozumienia tych instytucji w przyszłości

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:107051   ISSN 2450-3932

DOI:

doi:10.34616/fiuw.2019.1.39.49

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 1

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Feb 17, 2020

Number of object content hits:

201

Number of object content views in PDF format

211

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/115609

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information