Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zastosowanie metody historyczno-prawnej na przykładzie zasady jawności administracji publicznej oraz prawa do informacji o działalności administracji publicznej

Alternative title:

Historical-legal method exampled by the principle of transparency of public administration and the right to information regarding public administration

Creator:

Popowicz-Pazdej, Anna

ORCID:

0000-0002-3610-427X

Subject and Keywords:

metoda historyczno-prawna   metoda prawna   metoda historyczna   zasada jawności   prawo do informacji

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

Artykuł ma na celu przedstawienie praktycznego zastosowania metody historyczno-prawnej do badań nad zasadą jawności administracji publicznej i prawem jednostki do uzyskiwania informacji o działalności administracji publicznej. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie, czy metoda historyczno-prawna jest adekwatna do oceny elementów prawa administracyjnego w systemie prawa zarówno współczesnego, jak i istniejącego w przeszłości. W treści artykułu zawarto wyjaśnienie podstawowych założeń metody historyczno-prawnej w badaniach historyczno-prawnych, a następnie próbę zastosowania metody historyczno-prawnej do analizy prawa do informacji o działalności administracji publicznej oraz zasady jawności administracji publicznej. W wyniku analizy historycznego rozumienia zasady jawności administracji publicznej oraz prawa do informacji o działalności administracji publicznej w oparciu o prawo międzynarodowe, prawo unijne oraz prawo polskie ujawnione zostały tendencje w jej postrzeganiu oraz próba prognozowania rozumienia tych instytucji w przyszłości

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

ISSN 2450-3932

DOI:

doi:10.34616/fiuw.2019.1.39.49

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2019, vol. 8, no 1

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK